Skip to main content

Hikvision


BẢNG GIÁ ÁP DỤNG THANH TOÁN TIỀN MẶT


Trang cần xác thực

Creta rất tiếc về yêu cầu này!. Nhưng để đảm bảo bảng giá sỉ không lan truyền ra bên ngoài. Làm ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh - báo giá của anh em lắp đặt.

Kể từ ngày 3/12/2020 - CRETA.VN chỉ cung cấp bảng giá khuyến mãi tốt cho anh em là THỢ LẮP ĐẶT đã xác thực.

Anh em có thể liên lạc qua các kênh bên dưới để lấy bảng giá trực tiếp.